Om Ångmannen

Ångmannen AB är företaget som tvättar och desinficerar alla typer av arbetsytor, allt från restaurangkök till båtar och djurstallar samt omklädningsrum i idrottsanläggningar. Företaget använder sig av hetvattenånga vilket ger minimal mängd med vatten men till ett maximalt rent resultat utan kemikalier.


Affärsidé

Bidra med en hygiensk miljö genom att på ett miljövänligt tillvägagångssätt utföra ett exemplariskt arbete gentemot kunden.


Vision

Fortsätta växa och bli ett väletablerat företag i Stockholmsregionen som levererar en hygiensk miljö vare sig det handlar om stallbox eller resturangkök.