Fördelar

  • Inga kemikalier
  • Eliminerar bakterier, virus, sporer, kvalster
  • Tar bort urindofter och sanerar fogar från svartmögel
  • Allergi- och miljövänligt
  • Kommer åt i skrymslen och vrår
  • Den 185 °C heta vattenångan löser tuff smuts såsom fett, tuggummi, olja, socker, vax, stearin etc
  • Hetvattenångan ger minimal mängd vatten. Jag förbrukar ca 40-50 liter hetvattenånga per box. Detta kan jämföras med att om du väljer att själv använda en vanlig högtryckstvätt blir förbrukningen ca 400-500 liter per box
  • Använder enbart 100% rent vatten, destillerat/avjoniserat vatten, leder inte ström och lämnar inga rester
  • 36 timmar efter utfört arbete kan du sätta igång och måla boxen, om så behövs
  • Jag är snabb och effektiv vilket gör att jag, beroende på material och boxstorlek, i snitt tvättar och desinficerar 5-6 stycken boxar per dag